Uw browser is verouderd of draait in 'compatibiliteitsmodus'. Schakel deze modus uit of installeer de laatste browser. Deze pagina wordt mogelijk niet goed weergegeven.
×

Privacyverklaring

Brother International Europe Limited beheert de website online.brother.nl (deze "Website"). Wij stellen alles in het werk om uw privacy te respecteren en te beschermen.

Binnen het kader van de Data Protection Act 1998 (de "Wet"), beheert Brother International Europe Limited, een naamloze vennootschap, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 00664172 met een geregistreerde vestiging op het adres Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester, M34 5JE ("Brother"), de gegevens die het gevolg zijn van het verzamelen van informatie via of in samenhang met deze Website.

Deze privacyverklaring vormt (samen met onze Gebruiksvoorwaarden voor de Website) de basis voor het gebruik en de verwerking van door Brother over u als gastgebruiker of geregistreerde gebruiker van deze Website verzamelde persoonlijke gegevens door Brother.

Als u gebruikmaakt van bepaalde diensten of bepaalde producten koopt die verkrijgbaar zijn via deze Website, kunnen er aanvullende voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn op de verwerking van uw persoonlijke gegevens, en het is dan ook van belang dat u de privacyverklaring leest, evenals andere voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn op de dienst waarvan u gebruikmaakt. Als een dergelijke privacyverklaring of dergelijke voorwaarden en bepalingen onverenigbaar of inconsistent zijn met deze privacyverklaring, zullen, alleen binnen het kader van het onderhavige conflict of de onderhavige inconsistentie, de voorwaarden en bepalingen van een bepaalde dienst of product van toepassing zijn.

Bovendien kunnen er van tijd tot tijd koppelingen op deze Website staan naar en van de websites op netwerken van partners, adverteerders, aan Brother gelieerde bedrijven of andere derde partijen. Als u een koppeling volgt naar een van die websites, dient u er zich van bewust te zijn dat die websites eigen privacyverklaringen hebben en dat Brother geen verantwoordelijkheid draagt noch aansprakelijkheid accepteert voor die verklaringen. Lees die verklaringen voordat u persoonlijke gegevens naar dergelijke websites verstuurt.

Informatie die wij verzamelen

Brother verzamelt en verwerkt mogelijk gegevens als de volgende over u:

Informatie die u ons levert bij het invullen van formulieren op deze Website, of anderszins verstuurt of beschikbaar maakt op deze Website. Dat is bijvoorbeeld informatie die u ons levert als u zich registreert als gebruiker van deze Website of voor diensten die via de Website beschikbaar worden gesteld.

Als u om de een of andere reden contact met ons opneemt, legt Brother mogelijk gegevens over die correspondentie vast.

Gegevens over uw bezoek aan de Website en de bronnen die u op of via de Website benadert.

Over cookies

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die naar uw browser worden verzonden en van uw browser worden opgehaald door een website. Deze cookies kunnen worden gebruikt om informatie op te halen en op te slaan over u of uw apparaat (computer, tablet of mobiel apparaat), die vervolgens vooral worden gebruikt om uw gebruik van internet te personaliseren, zowel op deze Website als op andere websites die u bezoekt.

Vrijwel alle moderne websites maken gebruik van cookies, en Europese regelgeving op het gebied van privacy vereist dat u toestemming verleent voor elk gebruik van cookies, met uitzondering van die cookies die noodzakelijk zijn om u vanaf de website de informatie en diensten te bieden waar u om verzoekt.

Hieronder volgt een gedetailleerde lijst van de cookies die op onze site kunnen worden gebruikt als u daarvoor toestemming verleent.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op de website te navigeren en gebruik te maken van de functionaliteit, bijvoorbeeld voor de toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u hebt verzocht, zoals winkelmandjes of elektronisch betalen, niet worden aangeboden.

Naam

Doel

.ASPXAUTH

wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker geverifieerd is.

ASP.NET_SessionId

Algemene sessiecookie, ingesteld door de server, gebruikt om de sessiestatus bij te houden. Deze cookie stelt de site in staat selecties en voorkeuren van de gebruiker bij te houden.

BIGipServerp

Verwerking Beveiliging/Ecommerce.

Brother_TerritorySelect

Onthoudt de geografische locatie van een gebruiker

brother-online#lang

Sessiecookie waarin de taalvoorkeur van een gebruiker wordt opgeslagen.

BrotherOnline_Basket

Wordt gebruikt in samenhang met ecommerce-functies op deze site.

omnijoin#lang

Sessiecookie ingesteld door de server. Wordt gebruikt door de WebConf-functionaliteit van Brother, het waarschijnlijke doel van deze cookie is het vasthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker.

omnijoin#sc_mode

Sessiecookie ingesteld door de server. Wordt gebruikt door de WebConf-functionaliteit van Brother.

pp

Verwerking Beveiliging/Ecommerce;

sc_fv

Sessiecookie voor het vasthouden van gebruikersvoorkeuren.

sdn#lang

Sitecore - provider van het Content Management System;

shell#lang

Sessiecookie ingesteld door de server. Het waarschijnlijke doel van deze cookie is het vasthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker.

sitecore_userticket

Sessiecookie gebruikt door het CMS van Site Core voor het bijhouden van gebruikerssessies

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s gebruikers het vaakst bezoeken, en of webpagina’s foutberichten naar de gebruiker verzenden. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt bij elkaar gevoegd en is daarom anoniem. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van een website te optimaliseren.

Naam

Doel

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten

__utma

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten – met behulp van een door Google Analytics geleverde dienst

__utmb

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten – met behulp van een door Google Analytics geleverde dienst

__utmc

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten – met behulp van een door Google Analytics geleverde dienst

__utmz

Analysecookie gebruikt om het verkeer op de website te meten – met behulp van een door Google Analytics geleverde dienst

Cookies voor sociaal delen

Deze cookies worden ingesteld door een reeks social mediadiensten die we aan de site hebben toegevoegd om u in staat te stellen onze webinhoud te delen met uw vrienden en netwerken. Deze cookies kunnen uw browser volgen op andere sites en bouwen een profiel op van uw interesses. Dat kan gevolgen hebben voor de inhoud en de berichten die u krijgt te zien op websites die u bezoekt. Als u echter geen gebruikmaakt van die andere diensten, worden de cookies mogelijk niet ingesteld door onze site. Als u geen toestemming geeft voor deze cookies, worden deze tools voor delen mogelijk niet weergegeven of kunt u er geen gebruik van maken.

Naam

Serviceprovider

__atuvc

AddThis

__utma

Twitter

__utmv

Twitter

__utmz

Twitter

_atshc

AddThis

bt

AddThis

datr

Facebook

di

AddThis

dt

AddThis

external_referer

Twitter

guest_id

Twitter

k

Twitter

loc

AddThis

locale

Facebook

lsd

Facebook

NID

Google

PREF

YouTube

psc

AddThis

reg_ext_ref

Facebook

reg_fb_gate

Facebook

reg_fb_ref

Facebook

ssc

AddThis

ssh

AddThis

sshs

AddThis

uid

AddThis

uit

AddThis

use_hitbox

YouTube

uvc

AddThis

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

wd

Facebook

Hoe we uw informatie gebruiken

Brother kan over u verzamelde informatie op de volgende manieren gebruiken:

Om inhoud en informatie aan te bieden op de Website in de vorm die het beste past bij u en de hardware en apparatuur die u gebruikt om de Website weer te geven.

Om u informatie, producten of diensten aan te bieden die u opvraagt bij Brother, of waarvan Brother meent dat die u zullen interesseren, als u ermee hebt ingestemd te worden benaderd voor dergelijke doelen.

Om uw account te beheren en te administreren en van tijd tot tijd contact met u op te nemen voor zover noodzakelijk in verband met de manier waarop u de Website en/of de diensten die op de Website beschikbaar worden gemaakt, gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, u in kennis te stellen van wijzigingen in onze Website-diensten en de basis waarop die diensten worden aangeboden.

Onder bepaalde omstandigheden kan Brother bijeengevoegde gegevens over de gebruikers van deze Website delen met derden. Daarin begrepen kan zijn informatie over uw computer, met inbegrip van, indien beschikbaar, uw IP-adres, het besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en rapportage van bijeengevoegde informatie aan onze adverteerders. Het betreft statistische gegevens over surfgedrag en -patronen van onze gebruikers, die niet tot personen herleidbaar is.

De opslaglocatie van uw gegevens

In het algemeen slaat Brother uw persoonlijke gegevens op in de Europese Economische Ruimte. De gegevens die Brother over u verzamelt, kunnen echter worden overgedragen naar en worden opgeslagen in een land buiten de Europese Economische Ruimte, waar de wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt voor uw gegevens, al zullen wij ons ervoor inzetten dat een vergelijkbare mate van bescherming wordt geboden. Door uw persoonlijke gegevens te verzenden en gebruik te maken van de Website, stemt u in met deze overdracht, vorm van opslag of verwerking.

Hoewel Brother alles in het werk stelt om uw persoonlijke gegevens te beschermen zodra Brother die ontvangt, is de overdracht van informatie naar ons of van ons via internet niet volledig veilig, en verzendt u informatie naar ons voor uw eigen risico. Om elke vorm van twijfel uit te sluiten, accepteert Brother geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade door u geleden als gevolg van dergelijke overdracht van gegevens.

Als Brother u een wachtwoord heeft toegewezen, of als u zelf een wachtwoord hebt gekozen, voor toegang tot bepaalde delen van de Website of uw geregistreerde gebruikersaccount, dient u zich te onthouden van het delen van dat wachtwoord met anderen.

Uw gegevens bijwerken

Als u informatie naar de Website verzendt, dient u ervoor in te staan dat dergelijke informatie accuraat is, en ons op de hoogte te brengen van wijzigingen in dergelijke informatie, zodat wij geen onjuiste informatie over u bijhouden. Als u een account hebt geregistreerd voor de Website, kunt u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment opvragen en bijwerken door u aan te melden bij uw account.

Openbaarmaking van uw gegevens

Brother kan uw gegevens delen met elk aan Brother gelieerd bedrijf, te weten onze dochterbedrijven, onze uiteindelijke holding company en de dochterbedrijven van de holding company, in de betekenis die aan die woorden is gegeven in sectie 1159 van de UK Companies Act 2006.

Brother kan uw persoonlijke gegevens ook delen met derden:

Als Brother zakelijke belangen of activa verkoopt, in welk geval Brother uw persoonlijke gegevens mag delen met de gegadigde voor de koop van dergelijke belangen of activa;

Als Brother of in wezen al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die Brother heeft verzameld over u en andere klanten worden beschouwd als één van de overgedragen activa;

Als Brother diensten in contract uitgeeft waarvoor verwerking van uw gegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld als een derde partij wordt ingehuurd voor het hosten en onderhouden van deze Website, of een derde partij wordt ingeschakeld voor het verlenen van bepaalde diensten aan u in samenhang met deze Website; en

Als Brother verplicht is uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke eisen, of teneinde bepalingen in onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van enig persoon te beschermen.

Uw rechten

Brother zal u in kennis stellen (bij het verzamelen van uw gegevens) als Brother van plan is uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden. U hebt het recht dergelijk gebruik te verhinderen als Brother uw gegevens verzamelt. U kunt Brother er ook van op de hoogte brengen als u in een later stadium van mening mocht veranderen, door contact op te nemen met Brother via http://www.brother.nl/contact.

Mocht u toegang verzoeken tot enige informatie die Brother over u bijhoudt, dan zal Brother een dergelijk verzoek verwerken in overeenstemming met de Wet zoals die van tijd tot tijd kan worden geamendeerd, gewijzigd of aangevuld, waarvoor wij kosten in rekening kunnen brengen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Brother kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, en zal daarvan kennisgeving doen op deze pagina of elders op de Website. Van u wordt verwacht dat u van tijd tot tijd deze pagina bezoekt om kennis te nemen van wijzigingen die wij hebben aangebracht, omdat die voor u bindend zijn.

Meer informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens en de Data Protection Act

Breng een bezoek aan de website van de Information Commissioner's Office als u meer informatie wenst over de bescherming van uw persoonlijke gegevens en de betekenis van termen als gegevensbeheerder en persoonlijke gegevens.

Stuur een e-mail via http://www.brother.nl/contact.

als u contact met ons wilt opnemen voor specifieke vragen of problemen met betrekking tot de privacyverklaring